apneršti

2 apner̃šti, -ia, àpneršė 1. tr. apšiukšlinti, apkreikti: Jis sąšlavomis apneršė aslą, t. y. prikrėtė, pridrožė J. Apneršat – nušluokiat kiemuką Pj. | refl.: Sėdu apsiner̃šęs, o čia svečių pilnas kiemas Up. Apsiner̃šusi tavo asla J. 2. refl. bet kaip apsivilkti: Apsìneršei, apsivilkai, i gerai Grd. \ neršti; apneršti; įsineršti; išneršti; paneršti; prineršti; suneršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsineršimas — 2 apsineršìmas sm. (2); I → 2 apneršti 1 (refl.). neršimas; apsineršimas; prineršimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išneršti — 2 išner̃šti, ia, ìšneršė tr. 1. išknaisioti, išrausti, išvartyti: Paršiukų išnerštą jovalą kiaulės suės Up. Išneršė, bulves išrankiojo, o jovalą paliko Up. Sutvarkau, sutvarkau, o tie vaikai, žiūrėk, i vėl viską išner̃šia Jrb. Jeigu medų norėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neršti — 2 ner̃šti, ia, ė 1. tr. rausti, knaisioti: Kandys ner̃šia mėsą pagal kaulų J. Ką tu čia neršì tą košę! Kad nori valgyt, tai valgyk nuo galo, gražiai Skr. Iš to tinklo ner̃šiam – radom žuvikių Grd. 2. intr. Vdžg ieškoti verčiant, naršant po kitus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paneršti — 2 paner̃šti, ia, pàneršė tr. parausti, paknaisioti: Vaikas košės bliūdą pàneršė ir paliko J. neršti; apneršti; įsineršti; išneršti; paneršti; prineršti; suneršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prineršti — 2 priner̃šti, ia, prìneršė tr. Skr, Prk; I prišiukšlinti, prikreikti: Jis prineršė aslą su šandromis J. Prineršė skiedrų pilną trobą Up. prinerštaĩ adv.; I. | refl. tr.: Pilną trobą prisiner̃šęs skiedromis Šv. neršti; apneršti; įsineršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suneršti — 2 suner̃šti, ia, sùneršė tr. Gr sujaukti, suvelti: Sùneršei patalą ir palikai lyg kiaulių kinį Skr. Ana nuo kraikos audimą sùneršė, t. y. šiaip taip surinko drobę J. Jis valgyt nenori: tik išknaibė, sùneršė košę ir paliko Skr. neršti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsineršti — 2 įsiner̃šti, ia, įsìneršė Š įsiknisti, įsirausti. neršti; apneršti; įsineršti; išneršti; paneršti; prineršti; suneršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.